Zakres działalności

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI, czyli czym się zajmujemy

Działalność Instytutu koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem ochrony zdrowia i przybiera m.in. następujące formy:

  • Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach indywidualnych oraz na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, fundacji, stowarzyszeń itp. Działalność tą wykonujemy przy współpracy z posiadającą odpowiednie doświadczenie kancelarią prawną.
  • Sporządzamy opinie i interpretacje dotyczące obowiązującego prawa. Jesteśmy w stanie przygotować obszerne materiały i skrypty na tematy nam zlecone.
  • Organizujemy i prowadzimy szkolenia, wykłady i konferencje na rzecz organizacji zrzeszających pracowników ochrony zdrowia, organizacji pacjentów itp. Tematyka tychże szkoleń może być wskazana przez zainteresowany podmiot, lub zostać wybrana spośród propozycji przygotowanych przez Instytut. Ta forma naszej działalności może być świadczona w postaci tradycyjnej lub w sposób komunikacji na odległość.

X