Wydarzenia

Kalendarz 2021

09.02.2021 

 

Prawo pracy w przedsiębiorstwach
leczniczych

16:00-19:00

16.02.2021 

 

Agresywny pacjent – aspekty prawne

16:00- 19:00

02.03.2021 

 

Formy wykonywania zawodu lekarza

16:00- 20:00

09.03.2021 

 

Obrona i zastępowanie lekarza przed
sądami powszechnymi

16:00 – 20:00

16.03.2021 

 

Samorząd lekarski i odpowiedzialność
zawodowa lekarzy

16:00 – 19:00

06.04.2021 

 

Dokumentacja medyczna i e-dokumentacja

16:00 – 20:00

13.04.2021 

 

Formy wykonywania zawodu lekarza

16:00-20:00

20.04.2021 

14-15.05.2021 

19.05.2021


16.05.2021

30.09.2021

05.10.2021

13.10.2021

14.10.2021

15.10.2021

26.10.2021

09.11.2021


20.11.2021

23.11.2021

30.11.2021

09.12.2021

14.12.2021

 

Agresywny pacjent – aspekty prawne

Prawo medyczne – webinarium 

Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty, zwrot refundacji

Dokumentacja medyczna i e-dokumentacja

Prawo pracy w przedsiębiorstwach leczniczych- 3h

Tajemnica lekarska- 4h

Prawo medyczne CMKP

Prawo medyczne CMKP

Prawo medyczne CMKP

Sytuacje przymusowe w medycynie – 4 h

Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty, zwrot refundacji – 4h

Dokumentacja medyczna i e-dokumentacja – 4h

Samorząd lekarski i odpowiedzialność zawodowa lekarzy- 3h 

Sytuacje przymusowe w medycynie – 4 h

Agresywny pacjent – aspekty prawne- 3h

Tajemnica lekarska- 4h

16:00- 19:00


16:00 – 20:00


16:00 – 20:00

16:00 – 19:00

16:00 – 20:00

09:00 – 16:00

09:00 – 16:00

09:00 – 16:00

16:00 – 20:00

16:00 – 20:00


11:00 – 15:00

16:00 – 19:00

16:00 – 20:00

16:00 – 19:00

16:00 – 20:00

 „Dokumentacja medyczna i e-dokumentacja” – przedstawienie i omówienie przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji medycznej. Przedstawienie zmian związanych z wejściem w życie i koniecznością stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Wskazanie co przepisy uważają za fałszerstwo dokumentacji medycznej, wraz z sankcjami karnymi za tego typu przestępstwo.

 

„Prawo pracy w przedsiębiorstwach leczniczych” – zapoznanie słuchaczy z kompendium polskiego prawa pracy w aspekcie najbardziej interesującym lekarzy – kwestie odpowiedzialności pracowniczej a cywilnoprawnej, mobbingu, samozatrudnienia. Wzmianka o postępowaniu przed sądem pracy.

 

„Agresywny pacjent” – aspekty prawne, omówienie przepisów kodeksu karnego i cywilnego dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Ochrona lekarza –przypadki stosowania ochrony jak dla funkcjonariuszy publicznych. Przesłanki odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych agresywnemu pacjentowi. Postępowanie lekarza w kontakcie z pacjentem pobudzonym i agresywnym.

 

 „Formy wykonywania zawodu lekarza” – skutki prawne w aspekcie odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec NFZ, pacjenta, podmiotu leczniczego” – wykład o dopuszczalnych przez prawo formach wykonywania zawodu lekarza. Nabyta wiedza pozwoli dokonać wyboru optymalnej formy pod kątem wielkości, specyfiki, czy odpowiedzialności przedsięwzięcia.

 

„Obrona i zastępowanie lekarza przed sądami powszechnymi” – celem szkolenia jest przekazanie kompendium wiedzy w zakresie charakterystyki procedur i poszczególnych etapów postępowań oraz instrumentów składających się na formalne i materialne prawo do obrony lekarza.

„Samorząd lekarski i odpowiedzialność zawodowa lekarzy” –  spojrzenie na samorząd lekarski z perspektywy jego funkcji i zadań, ale także z perspektywy odpowiedzialności zawodowej. Konsekwencje karno – cywilne błędu w sztuce lekarskiej.  Omówienie min. stosunkowo nowej instytucji Rzecznika Praw Lekarza oraz mediacji w odpowiedzialności zawodowej.


„Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty, zwrot refundacji” – na szkoleniu zostaną omówione zostaną kwestie związane z odpowiedzialnością za źle wystawione recepty oraz obowiązkiem zwrotu refundacji 

X