O instytucie

O INSTYTUCIE, czyli, w jakim celu powstał

Pomysł powołania Instytutu Prawa Medycznego powstał niejako … przez przypadek. Po jednym z prowadzonych szkoleń z prawa medycznego, ktoś ze słuchaczy zwrócił uwagę, że na ryku szkoleń brak jest takiego podmiotu, który w sposób kompleksowy łączyłby usługi szkoleniowe z doradczymi w obrębie prawa medycznego.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom utworzyliśmy Instytut Prawa Medycznego, którego celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom zawodowo zajmującym się ochroną zdrowia.

W pierwotnym założeniu Instytut miał służyć jedynie wsparciu prawnemu lekarzy i personelu medycznego, jednakże zainteresowanie jego ideą wykazało kilka organizacji zajmujących się sprawami pacjentów, stąd zdecydowaliśmy się rozszerzyć jego zakres także o doradztwo w zakresie praw pacjenta. Interesy lekarzy i pacjentów nie muszą pozostawać w sprzeczności – najczęściej się uzupełniają z korzyścią dla obu stron.

X