Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE, czyli czym możemy się pochwalić

Początek działalności szkoleniowej Instytutu przypada na rok 2008, kiedy to wespół ze Związkiem Pracodawców „ Lewiatan” przygotowaliśmy cykl szkoleń „ Odpowiedzialność zawodowa w służbie zdrowia” w ramach jednego z programów unijnych. Niedługo po tym nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej, która to współpraca trwa do dnia dzisiejszego. Możemy się także pochwalić współpracą z Lubelską Izbą Lekarską w ramach, której realizowaliśmy szkolenia w Lublinie i Białej Podlaskiej oraz Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie szkoląc lekarzy w Warszawie i Radomiu. Dla wiodącego stowarzyszenia ochrony praw pacjenta dokonaliśmy wykładni ustawy o prawach pacjenta pod kątem RODO, zaś dla jednej z firm farmaceutycznych stworzyliśmy procedurę kontaktów przedstawicieli medycznych z lekarzami. Nie sposób przywołać wszystkich zakończonych sukcesem spraw przed sądami czy WKOZM, nie wspominając o liczbie udzielonych porad czy konsultacji.    

X