Lepiej wiedzieć więcej.

Szkolenia dla środowisk zawodowych związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych związanych z ich statutową działalnością.

Szkolenia

Recepty i refundacje – aspekty prawne

Cel szkolenia: na szkoleniu zostaną omówione zostaną wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością za źle wystawione recepty oraz obowiązkiem zwrotu refundacji

  • data szkolenia: 10.03.2018 r.
  • miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa
Więcej szkoleń

Dla lekarzy

Szkolenia zawodowe z zakresu m.in. odpowiedzialności zawodowej, poprawności wystawiania recept, umów z NFZ, form wykonywania zawodu lekarza
Więcej...

Dla podmiotów farmaceutycznych

Szkolenia zawodowe z zakresu m.in. prawnej poprawności wykonywania zawodu przedstawicieli medycznych, reklamy produktów leczniczych, badań klinicznych produktów leczniczych.
Więcej...

Dla podmiotów leczniczych

Zzkolenia z zakresu wymienionego „dla lekarzy”, jak też przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na określony, wybrany przez zlecającego temat.
Więcej...