Lepiej wiedzieć więcej.

Szkolenia dla środowisk zawodowych związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych związanych z ich statutową działalnością.

Szkolenia

Lekarz przed sądem – jak tego uniknąć, jak się bronić

Cel szkolenia: ukształtowanie wiedzy lekarzy o ich odpowiedzialności względem pacjentów, unikanie oraz radzenie sobie ze zgłaszanymi roszczeniami.

  • Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.
  • Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 – 15:45
  • data szkolenia:18/10/2016 – 18/10/2016
  • miejsce: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
Więcej szkoleń

Dla lekarzy

Szkolenia zawodowe z zakresu m.in. odpowiedzialności zawodowej, poprawności wystawiania recept, umów z NFZ, form wykonywania zawodu lekarza
Więcej...

Dla podmiotów farmaceutycznych

Szkolenia zawodowe z zakresu m.in. prawnej poprawności wykonywania zawodu przedstawicieli medycznych, reklamy produktów leczniczych, badań klinicznych produktów leczniczych.
Więcej...

Dla podmiotów leczniczych

Zzkolenia z zakresu wymienionego „dla lekarzy”, jak też przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na określony, wybrany przez zlecającego temat.
Więcej...